Pri nas

Zdravju ljudi, seveda še posebej otrok, pripisujejo v Evropi zelo velik pomen. Vse države, vključno s Slovenijo, želijo vzpostaviti stanje okolja, ki ne bo škodljivo vplivalo na zdravje še posebej otrok. Tako že od leta 1989 poteka Evropski proces okolje in zdravje, v katerega je tudi aktivno vključena tudi naša država. S podpisom mednarodnih deklaracij, ki izhajajo iz tega procesa, nazadnje Parmske deklaracije, podpisane leta 2010 na 5. Ministrski konferenci okolje in zdravje, se je Republika Slovenija obvezala k upoštevanju dogovora, da mora biti varovanje zdravja otrok pred škodljivimi dejavniki okolja sestavni del javnozdravstvene in okoljske politike vsake države, zato je Vlada Republike Slovenije leta 2011 sprejela Strategijo RS za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 2011-2020 ( .pdf).

V omenjenem dokumentu med drugim navajajo, da obstajajo številne epidemiološke raziskave, ki kažejo na povezavo med izpostavljenostjo elektromagnetnim poljem doma in/ali zaradi bivanja v bližini visokonapetostnih električnih vodov ter povišano stopnjo otroške levkemije. Tako ni nič čudnega, da Mednarodna agencija za raziskave raka (InternationalAgencyforResearch on Cancer, IARC) vpliv elektromagnetnih polj nizkih frekvenc uvršča med »možne rakotvorne snovi«.

Dodatno v je strategiji RS za zdravje otrok navedeno, da se otroške levkemije v svetu pojavljajo v časovno-prostorskih grozdih, kar nakazuje infekcijski ali okoljski vzrok bolezni. Potencialni dejavniki za nastanek levkemije v otroški dobi so tako ionizirno in neionizirno sevanje, elektromagnetna sevanja (EMS), radon, sevanje jedrskih elektrarn ter kemične snovi (na primer bližina prometnic in benzen v gorivih).

Takšno usmeritev seveda zagovarjajo tudi naši strokovnjaki, kot na primer dr. Peter Gajšek, direktor Inštituta za neionizirana sevanja, ki v strokovnem mnenju trdi, da življenje v neposredni bližini visokonapetostnih daljnovodov poveča zdravstveno tveganje – še posebno pri otrocih. V tem mnenju je navedeni strokovnjak tudi izrecno odsvetoval širitev OŠ Dobrova v smeri proti daljnovodom, seveda prav zaradi škodljivosti EMS za otroke. To dodatno potrjuje naše prepričanje, da daljnovodi ne spadajo v naselja, še posebej ne v bližini šol ali vrtcev.

Ljubljana – zelena prestolnica Evrope?

Prejeti naziv našega glavnega mesta Zelena prestolnica Evrope predstavlja veliko priznanje za opravljeno delo na področju doseganja zdravega in varnega življenjskega okolja. Takšen naziv gotovo ne predvideva odraščanja otrok pod daljnovodi, kjer so izpostavljeni močnemu elektromagnetnemu sevanju. O škodljivosti slednjega  govorijo eminentne svetovne organizacije, kot je svetovna zdravstvena organizacija, priznane univerze in inštituti, vendar načrtovalci elektroenergetskih omrežij v Sloveniji o tem nočejo nič slišati.

Zelo dobro pa se nevarnost zavedajo v Mestni občini Ljubljana, kjer se strinjajo, da je potrebno daljnovode načrtovati stran od naseljenih območij. Ob tej priložnosti bi se predstavniki CI zahvalili županu gospodu Zoranu Jankoviću, podžupanu gospodu Dejanu Crneku, gospodu magistru Miranu Gajšku in celotni ekipi oddelka za varstvo okolja za podporo pri naših prizadevanjih za umik daljnovodov iz naselij.