Kontakt

Civilna iniciativa ZOPS (ZaščitimoOtrokePredSevanjem)

email: Zascitimo.Otroke@brod.si

Ustanovitelja:

Uroš Vidović, Ulica bratov Knapič 24, 1000 Ljubljana

Borut Valentinčič, Ulica bratov Knapič 26, 1000 Ljubljana