ZaščitimoOtrokePredSevanjem

Ministrstvo za okolje in prostor je, na podlagi odločbe z dne 16. 03. 2016 moralo posredovati kopije vseh dokumentov, ki se nanašajo na pripravo Študije variant prehoda 220 kV omrežja na 2 x 400 kV Beričevo-Divača. Iz posredovane dokumentacije je razvidno, da namen študije ni izbira najboljše variante, temveč prilagajanje ovrednotenja kriterijev in potvarjanje dejstev zato, da se potrdi že vnaprej sprejeta odločitev –  varianta B severne trase. Ta poteka čez naselje Brod v neposredni bližini vrtca in osnovne šole, kjer se nahaja tisoč otrok, ter nad igrišči nogometnega kluba NK Arne Tabor 69, kjer 250 članov, predvsem otrok, vsak dan trenira nogomet. Če temu prištejemo še učence osnovne šole in vrtca v Dobrovi, kjer naj bi daljnovod enako potekal nekaj deset metrov od objekta ugotovimo, da bo pri takšni odločitvi ogroženo zdravje 1.800 otrok.

Čeprav je težko verjeti, da bi država dopustila izgradnjo navedenega daljnovoda na zgoraj navedenem področju, nas žal izkušnje učijo, da je to povsem mogoče. Tako Slovenija nima npr. vetrnih elektrarn, ker naj bi bile ekološko sporne, po drugi strani pa se takšen problem očitno ne pojavlja pri izgradnji termoelektrarne, ki za proizvodnjo energije uporablja lignit. Čeprav razumemo, da je pri izgradnji elektroenergetskih objektov (tudi daljnovodov) potrebno poseči v določene dobrine, je zdravje ljudi in predvsem otrok gotovo zadnja takšna dobrina, ki bi lahko bila pri načrtovanju navedenih objektov žrtvovana. Takšno razmišljanje pa je ELES-u tuje, saj je ogroženost zdravja otrok v Študiji variant prehoda 220 kV na 2 x 400 kV Beričevo-Divača le ena od mnogih enakovrednih postavk za odločitev o končni trasi daljnovoda; tako ima ogrožanje zdravja otrok enako težo kot npr. stroški vzdrževanja postavljenega daljnovoda.

Kako zaščititi naše otroke?

ELES-u moramo jasno sporočiti, da ima zdravje naših otrok prednost pred njihovim dobičkom in da najmočnejši daljnovod 2 x 400 kV ne sodi v neposredno bližino vrtcev, šol in spalnega naselja.

To bomo storili z glasnim opozarjanjem in z uporabo vseh možnih pravnih sredstev, s katerimi bomo preprečili gradnjo daljnovoda.

Vnesite svoje podatke in oddajte svoj glas PROTI.                                                                                     Vsak glas šteje!

PETICIJA

Peticijo je podpisalo že 2345 podpornikov.

Za namen organiziranja navedenih dejavnosti vas prosimo, da označite, v katero skupino sodite in navedete svoje podatke

PRIDRUŽITE SE NAM

333 podpornikov se je že pridružilo iniciativi.